ماژول های نوری سیسکو

cisco sfp modules, ماژول های sfp سازگار با سیسکو ، ماژول های فیبر نوری gbic, fiber optic gbic modules.